Przekazanie strażakom ze Złotorii nowego sprzętu i środków ochrony indywidualnej

W dniu 04.02.2021 r. odbyło się symboliczne przekazanie  jednostce OSP Złotoria gm. Choroszcz nowego sprzętu ratowniczego za kwotę 27275 złotych 56 groszy, z 12 procentowym wkładem własnym jednostki OSP Złotoria.

Zakupiono: bosak dielektryczny, detektor prądu przemiennego, kurtynę wodną oraz sześć kompletów ubrań specjalnych 3- częściowych, sześć kominiarek, oraz sześć par butów specjalnych.

Wymieniony asortyment został współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą Ograniczenie skażenia środowiska poprzez działania ratownicze w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznegoi walki z pożarami.

Przekazania sprzętu i umundurowania na ręce przedstawicieli zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii Komendanta dh. Ireneusza Jabłońskiego i Skarbnika dh.Jana Marciszewskiego oraz Kronikarza dh. Jolanty Dworakowskiej-Dojlida dokonała Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku mgr inż. Magdalena Tymińska w obecności Wicewojewody Podlaskiego Pana Marcina Sekścińskiego . Obecny był również – Prezes Wodociągów Podlaskich pan Marek Kuczyński. Podczas spotkania podkreślono dotychczasowe działania OSP Złotoria odnosząc się do między innymi do działań jednostki podczas gaszenia Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Choroszcz, a zakupiony sprzęt będzie z pewnością dobrze służył podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczając prawidłowo ratowników biorących udział w ratowaniu mienia, zdrowia i życia ludzkiego.

Ireneusz Jabłoński
Komendant OSP Złotoria