Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci Ojca

 Panu Wojciechowi Błaszko
– pracownikowi M-GCKiS w Choroszczy.

składają: 

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński
wraz z Kierownictwem i pracownikami
Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys
wraz z Radnymi Miejskimi w Choroszczy

Dyrekcja i pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy

Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy