Bez kategorii

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Stanisława Perkowskiego
– Radnego Rady Miejskiej w Choroszczy
w latach 1990-1994 oraz 2002-2006

  

pogrążonej w smutku
Rodzinie

składają:

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński
wraz z Kierownictwem i pracownikami
Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys
wraz z Radnymi Miejskimi w Choroszczy

Dyrekcja i pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy

Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy