Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Choroszczy – 25 kwietnia

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 19.02.2021 r., Wojewoda Podlaski zarządził na dzień 25 kwietnia 2021 roku wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Choroszczy. Wybory dotyczą okręgu wyborczego nr 4 w Choroszczy.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy jest konsekwencją śmierci Grzegorza Gereluka – radnego z okręgu nr 4.

– Postanowienie nr 5/2021 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

– Zarządzenie 14/2021 Wojewody Podlaskiego z 19.02.2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy

Źródło: www.choroszcz.pl

Kalendarz wyborczy znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy