Można wylosować tablety za udział w Spisie Rolnym!

Niedawno informowaliśmy, że choroszczańscy gospodarze świetnie zaakcentowali swój udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Spisali się na medal, co zaowocowało 5. miejscem Gminy Choroszcz wśród podlaskich samorządów, w których najwięcej gospodarzy spisało się samodzielnie za pośrednictwem internetu. Teraz Burmistrz Choroszczy zaprasza użytkowników uczestniczących w samospisie do udziału w losowaniu nagród.

Nagrodami do rozlosowania są 4 tablety typu 1 SAMSUNG Galaxy Tab Active 2 T395.

Gmina Choroszcz pozyskała tablety zajmując 5. miejsce w województwie podlaskim w „Konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu”.

Kto może starać się o tablety?

W losowaniu mogą wziąć udział ci użytkownicy gospodarstw rolnych z gminy Choroszcz, którzy brali udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, i dokonali samospisu internetowego.

Jak wziąć udział w losowaniu?

Warunkiem udziału w losowaniu tabletów jest zapoznanie się z Regulaminem (jest on załączony do niniejszej wiadomości poniżej artykułu jako osobny plik) oraz wypełnienie Formularza zgłoszenia – zgody na udział w losowaniu; formularz załączamy także jako osobny plik pod niniejszym komunikatem.

Wypełniony Formularz zgłoszenia należy przekazać do dnia 8 marca 2021 roku do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego w Choroszczy:
– składając oryginał w Biurze Podawczym (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2);
lub
– przesyłając skany oryginalnych dokumentów na adres: urzad@choroszcz.pl.

Termin i procedura losowania

Losowanie tabletów wśród gospodarzy z Gminy Choroszcz, którzy wzięli udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 w postaci samospisu, zostanie przeprowadzone 9 marca br.

Procedura losowania będzie przebiegała w ten sposób, że każdemu gospodarzowi z listy samopisowej, który wyraził zgodę na udział w losowaniu, przypisane zostaną symbole numeryczne, a następnie z ogólnej puli uprawnionych do losowania, zostaną wylosowane 4 gospodarstwa, które otrzymają nagrody. Zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie oraz zostanie z nimi uzgodniona najlepsza forma odbioru nagród. Zapraszamy serdecznie do udziału w losowaniu!

Powszechny Spis Rolny w 2020 roku nie był łatwy – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Nałożyła się na niego obecna pandemia koronawirusa, która nie sprzyjała działaniom spisowym. Niemniej jednak gospodarze z Gminy Choroszcz nie zawiedli: zaangażowali się i ich wysiłek zaowocował świetnym wynikiem – dodaje włodarz Gminy Choroszcz. 5. lokata Gminy Choroszcz na 118 samorządów województwa to powód do dumy. Dlatego teraz chcemy podziękować naszym rolnikom za ich zaangażowanie, i rozlosować nagrody. Z tego względu serdecznie zapraszam wszystkich uczestniczących w samospisie, do udziału w losowaniu – podsumowuje Burmistrz Wardziński.

Łącznie do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 z Gminy Choroszcz przystąpiło 929 respondentów.

Regulamin i formularz zgłoszeniu do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy.