KomunikatyZ Urzędu

Liczymy się dla Polski – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczyna się już 1 kwietnia br. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do tego procesu. To niezwykle ważne badanie statystyczne, obejmujące wszystkich mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.

Kto i co będzie objęte NSP2021?

Obowiązkiem spisowym są objęte:
– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Ze względu na sytuację epidemiczną, w ramach Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań nie będzie przeprowadzony odrębny spis osób bezdomnych.

Czego dotyczą pytania w NSP2021?

W spisie będziemy pytani m.in. o:
– cechy demograficzne: płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa;
– aktywność ekonomiczną: bieżący status aktywności zawodowej (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo), lokalizację miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, wykonywany zawód, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj źródła utrzymania, rodzaj pobieranych świadczeń;
– poziom wykształcenia;
– niepełnosprawność: samoocenę niepełnosprawności, grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności;
– migracje wewnętrzne i zagraniczne;
– przynależność etniczno-kulturową: narodowość, język, którym posługują się członkowie gospodarstwa domowego w kontaktach domowych, wyznanie;
– gospodarstwa domowe i rodziny: stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego, tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.

Część formularza spisowego będzie zawierała pytania z zakresu stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Będziemy pytani m.in. o rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, stan zamieszkania, własność mieszkania, liczbę osób w mieszkaniu, powierzchnię użytkową; liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym w mieszkaniu, wyposażenie w urządzenia techniczno-sanitarne, rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania oraz tytuł prawny zamieszkiwania. W przypadku budynków, pytania będą dotyczyły rodzaju budynku, w którym znajduje się mieszkanie, stanu zamieszkania, wyposażenia w urządzenia techniczne, własności, liczby mieszkań oraz roku wybudowania budynku.

Metody spisu

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań, osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego.

Zalogowanie się do formularza spisowego odbywa się za pomocą węzła krajowego (tj. profil zaufany oraz systemy informatyczne banków) lub przez podanie numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić formularza elektronicznego), rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

WAŻNE: realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.

Infolinia spisowa

Już od 15 marca pod numerem telefonu: 22 279 99 99 ruszy infolinia spisowa. Do końca marca będzie można uzyskać informacje o NSP 2021, natomiast od 1 kwietnia br., w ramach infolinii będzie można skorzystać z pomocy w samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, spisać się przez telefon metodą „Spis na żądanie”, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.

Pomoc w wypełnieniu obowiązku spisowego

W sytuacji, gdy zobowiązany do spisu nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do Internetu), w urzędach statystycznych oraz urzędach miejskich i gminnych, zostaną udostępnione pomieszczenia oraz sprzęt do realizacji samospisu. Będzie też możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Lista miejsc, w których będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie GUS.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie (na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych). Dane osobowe – od momentu ich zebrania – stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.

WYPEŁNIJ SWÓJ OBOWIĄZEK W FORMIE SAMOSPISU INTERNETOWEGO!

Zachęcamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 w drodze samospisu internetowego. Jest to najwygodniejsza forma przekazania danych. Możemy z niej skorzystać w dowolnym miejscu i czasie, a dodatkowo będziemy mieli możliwość wzięcia udziału i wygrania atrakcyjnych nagród w planowanej Loterii NSP.

Wyniki spisu są bardzo ważne, gdyż umożliwiają analizę i ocenę zmian demograficznych i społecznych odbywających się w całym naszym społeczeństwie. Na ich podstawie możliwe będzie podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych i społecznych na kolejne lata. To na naszych danych, które udostępnimy opierają się plany rozwojowe naszych małych ojczyzn.

Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek. Zadbajmy o naszą przyszłość.
 Pamiętajmy, że #LiczySięKażdy i #LiczymySięDlaPolski!

Na podst. mat. org./UM