Radosnego Dnia Sołtysa!

Z okazji Święta Sołtysa,
wszystkim sołtysom oraz radom sołeckim z Gminy Choroszcz,
składam wyrazy uznania za zaangażowanie i wytrwałość
w działaniu na rzecz rozwoju sołectw
i społeczności lokalnych naszej Gminy.

Życzę pomyślności w życiu osobistym,
ciekawych inspiracji, sukcesów i wytrwałości w pracy
na rzecz mieszkańców,
realizacji prorozwojowych pomysłów i inicjatyw,
przyjaznych i wspierających ludzi dookoła,
a także satysfakcjonującej współpracy z naszym samorządem.

Radosnego Dnia Sołtysa!

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy