KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Barszczewo – utrudnienia w ruchu od 15.03.2021

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o. o. informuje, że w związku z rozpoczęciem przebudowy drogi gminnej w Barszczewie, od poniedziałku 15 marca br. w tym miejscu będą występowały ograniczenia i utrudnienia w ruchu.

Do odwołania zamknięta będzie jezdnia na odcinku: od skrzyżowania z ul. Zastawie II do skrzyżowania z ul. Czaplińską. Prosimy użytkowników dróg o zwracanie szczególnej uwagi na znaki informujące o nowej organizacji ruchu w tym miejscu, w tym te dotyczące objazdów.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Przypomnijmy: przebudowa drogi gminnej w Barszczewie realizowana jest jako zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz”. Miejscowość zyska nowy, uporządkowany szlak komunikacyjny ze skrzyżowaniami, chodnikami dla pieszych, poboczami, zjazdami na posesje, a także uporządkowane i odtworzone zostaną rowy odprowadzające wody opadowe. W pierwszym etapie prace będą dotyczyły karczowania obszaru oraz zdjęcia warstwy humusu. W następnym etapie nastąpi rozbiórka nawierzchni oraz roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni.

Inwestycja pochłonie ponad 1 mln zł; wysokość uzyskanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 500 tys. zł, zaś wkład własny Gminy Choroszcz przekracza 550 tys. zł.

Inwestycja ujrzy swój finał do końca 2021 roku.