EdukacjaMiasto i Gmina

Wiosenny Festiwal Internetowy

W dniu 23 marca  młodzież ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy w składzie : Adrianna 7c, Gabriela 7b, Oliwia 7e, Ola 7e, Julia 7a, Bartek 7a, Miłosz 7d, Zofia 8b, Jan 8a i Piotr 8a wzięła udział w Wiosennym Festiwalu Internetowym. W tym interaktywnym  wydarzeniu brało udział ponad 80 grup młodzieżowych z całej Polski. Młodzież współpracowała przez Internet, wykonywała zadania związane z zagadnieniami ekologicznymi. Formuła została specjalnie dostosowana do aktualnych możliwości pracy zdalnej uczniów. Festiwal  odbywał się w ramach projektu ,,Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Ten projekt skierowany został do nauczycieli, którzy chcą włączać aktualne i istotne zagadnienia ekologiczne do zajęć szkolnych, chcących wspierać rozwój wiedzy i postaw uczniów i uczennic oraz rozbudzać zainteresowanie środowiskiem naturalnym. Celem warsztatów była przede wszystkim nauka oraz dobra zabawa. Uczestnicy mogli przećwiczyć umiejętność współpracy w grupie na odległość, wykonując konkretne działania, które zwiększyły ich poczucie sprawstwa. W trakcie wykonywania zadań wyzwoliły się pozytywne emocje oraz duch współpracy. Młodzież dowiedziała się jak w obecnej sytuacji może działać na rzecz przyrody, klimatu i bardziej zrównoważonego świata.

Zadaniem uczestników była praca na dwóch platformach – na platformie festiwalowej oraz na padlecie. Zadania były publikowane co półtorej godziny: 9:00, 10:30, 12:00 i 13:30. 

Zadanie 1. Zmiana klimatu i współzależności . Zagadnienie obejmowało wiedzę o zależnościach pomiędzy różnymi elementami środowiska i działaniem człowieka.

Zadanie  2. Różnorodność biologiczna. Czym jest różnorodność biologiczna? Jak blisko natury jesteście? Co ona oznacza? Co możemy zrobić na rzecz naszego środowiska naturalnego?

Zadanie 3. Konsumpcja żywności. W tym zadaniu zwracano uwagę  jak produkcja żywności wpływa na środowisko i jak ważne są nasze osobiste wybory konsumenckie. Jaka historia kryje się za każdym produktem.

Zadanie 4. Energia i podsumowanie Festiwalu. Ostatnie zadanie przybliżyło  temat energii. Zastanawiano się do czego jest potrzebna, czy faktycznie tyle jej potrzebujemy i w jaki sposób ją produkować, by jak najmniej wpływać na środowisko naturalne.

W trakcie wykonywania zadań należało wykazać się wiedzą, inteligencją, umiejętnością współpracy w grupie, opanowaniem, refleksem oraz posługiwaniem się różnorodnymi komunikatorami i narzędziami internetowymi.  Było to interesujące doświadczenie oraz ciekawa forma poszerzania wiedzy i umiejętności. Nasi uczniowie  świetnie poradzili sobie z tym nowym wyzwaniem.

Barbara Joka
Anna Kozłowska