KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Mostek w Krupnikach – zamknięty dla samochodów

Informujemy, że od piątku 26 marca 2021 roku jest zamknięty dla ruchu samochodowego mostek w ciągu ulicy Kasztanowej w Krupnikach. Zakaz dotyczy jedynie pojazdów – rowerzyści i piesi nadal mogą z mostku korzystać.

Mostek w Krupnikach stanowi wygodne połączenie komunikacyjne pomiędzy Sienkiewiczami a Krupnikami, jak również dogodny skrót do miasta Choroszcz. Niestety, ze względu na notoryczne łamanie przepisów przez niektórych użytkowników ruchu drogowego, którzy nie przestrzegali istniejącego oznakowania (znak B-18 – 3 t) i wjeżdżali na mostek pojazdami przekraczającymi masę 3 ton, degradacja wysłużonej drewnianej konstrukcji została skutecznie przyspieszona. Nadmiernie i niewłaściwie eksploatowany mostek w Krupnikach nie wytrzymał zadawanego mu udźwigu, wielokrotnie przekraczającego dopuszczalną nośność.

Aby nie powodować bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników dróg, mostek w Krupnikach – dla ruchu samochodowego – musi zostać definitywnie zamknięty. Przy czym ruch rowerowy oraz pieszy dalej może odbywać się w tym miejscu.

Prosimy o baczne zwracanie uwagi i dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu na mostku w ul. Kasztanowej w Krupnikach.