KulturaMiasto i Gmina

Poszukujemy obrazów Jana Reszecia

W lutym 2021 r. pracownicy i praktykantki Centrum-Kultury i Sportu w Choroszczy rozpoczęli działania mające na celu upamiętnienie lokalnego malarza, nieżyjącego już pana Jana Reszecia.

Pierwszym z działań było pozyskanie informacji o panu Janie do biogramu i wniosku ówczesnego dyrektora Przemysława Waczyńskiego do Rady Miejskiej o nadanie nazw nowopowstającym ulicom w Choroszczy imionami zmarłych artystów związanych z Gminą Choroszcz, w tym Jana Reszecia.

Podczas kontaktowania się ze starszymi osobami pamiętającymi zmarłego malarza zrodziła się w nich potrzeba upamiętnienia osoby i dzieł malarza choćby w formie skromnej ulotki.

Pani Halina Kościuczyk, Wiesława Zmujdzin, Teresa Roszkowska posiadaczki wielu obrazów Reszecia ugościły nas i pozwoliła sfotografować swoje mienie. Sprawdziły się w tej roli doskonale praktykantki – uczennice kierunku fotograficznego Weronika Mróz i Kamila Dubikowska.

Zapytałam Panie czy zgodziłyby się na wypożyczenie obrazów w celu organizacji wystawy obrazów pana Jana Reszecia w Galerii Centrum Kultury. Uzyskałam wstępną zgodę i tak myśl o upamiętnieniu postaci lubianego i zdolnego malarza zaczęła przybierać realne kształty.

Termin wystawy jest uzależniony od dwóch czynników. Tempa w jakim będą do nas napływały prace oraz ograniczeń pandemicznych. Niemniej mamy nadzieję, że podczas Dni Choroszczy w czerwcu będziemy już mogli wspólnie podziwiać prace jeszcze nie eksponowanego publicznie lokalnego artysty.

Potrzebujemy do tego pomocy posiadaczy obrazów Jana Reszecia.

Z wielką nadzieją i uprzejmością zwracamy się do Państwa z prośbą o wypożyczenie obrazów w posiadaniu których jesteście. Mogą to być kopie (pan Jan podpisywał swoje prace kopiowane skrótem “kop.”) jak i szczególnie cenne prace autorskie.

Gwarantujemy szczególną dbałość o wypożyczone mienie oraz umowę użyczenia. Galeria posiada profesjonalny monitoring i stałą obecność pracowników w godzinach otwarcia. Prace do czasu wywieszenia będą składowane w bezpiecznym i ciepłym archiwum w siedzibie M-GCKiS przy ul. Henryka Sienkiewicza 29.

Więcej informacji o wystawie pod numerem telefonu: 85 719 14 31

Na obrazy i wszelkie informacje
o życiu i twórczości Jana Reszecia czekamy do końca maja.Jan Reszeć

Urodził się w 1937 roku w Ruszczanach jako syn Stanisława i Anny Reszeć (zd. Zagórska), zmarł w latach 90-tych XX w również w Ruszczanach i jest pochowany na choroszczańskim cmentarzu.

W latach 60tych XX wieku ukończył filologię polską w studium nauczycielskim przy ulicy Świerkowej w Białymstoku i podjął pracę jako nauczyciel.

Pan Jan uprawiał malarstwo olejne o bardzo charakterystycznej zimnej palecie barw i krótkich pociągnięciach pędzla. Wykonał wiele obrazów o tematyce sakralnej, scenki rodzajowe oraz pejzaże Choroszczy i okolic dla lokalnej ludności.

W pamięci mieszkańców gminy Choroszcz pozostał jako bardzo oczytany, kulturalny i skromny człowiek, wybitny malarz. Zginął śmiercią tragiczną we własnym domu w Ruszczanach.