HistoriaMiasto i GminaWydarzenia

Wszystkiego Najlepszego Panie Janie!

Choroszczański historyk, społecznik, bezcenna skarbnica wiedzy, wspaniale nam wszystkim znany Pan Jan Adamski skończył 80 lat.

Z tej okazji życzymy pomyślności i szczęśliwych kolejnych lat życia, przepełnionych zdrowiem.

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński

Kadra M-GCKiS w Choroszczy


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy składa serdeczne życzenia Koledze Janowi Adamskiemu w Dniu 80-tych Urodzin.

Opublikowany przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy Sobota, 17 kwietnia 2021

Przypomnijmy najważniejsze inicjatywy i zasługi Pana Jana Adamskiego:

współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy; inicjator upamiętnienia przez mieszkańców gminy Polskiej Organizacji Wojskowej – Komendy Lokalnej Choroszcz oraz budowy pomnika ,,Szubienica”, stanowiącego miejsce pamięci martyrologii powstańców z 1863 roku. Z jego inicjatywy każdego roku 22 stycznia organizowane są obchody wybuchu Powstania Styczniowego, a w dniu 15 sierpnia – obchody Święta Wojska Polskiego. Współorganizator odsłonięcia tablicy upamiętniającej Komendę Lokalną POW. Inicjator cyklu pt. „Spotkania z historią”, przybliżającego historię Choroszczy i okolicy. Dzięki jego inicjatywie: w kościele parafialnym w Choroszczy umieszczono tablicę z nazwiskami członków POW, odnowiono cmentarz wojenny z 1915 roku, wybudowano pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej oraz Grób Nienarodzonego Dziecka. Odznaczony m.in.: odznaką brązową i srebrną – Wzorowy Żołnierz I i II stopnia, Zasłużony Białostocczyźnie, odznakami: Zasłużony Działacz Kultury, Medalem za Zasługi dla Turystyki, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.