Edukacja

Rodzicu, 23 listopada rusza rejestracja na Uniwersytet Dziecięcy

To już siódma edycja Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego prowadzonego przez Politechnikę Białostocką. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych – dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania nauką i pokazanie, jak zagadnienia poruszane podczas zajęć, przekładają się na codzienne życie.

Podczas spotkań w tym roku akademickim mali żacy sprawdzą, co to jest trzeci wymiar i skanowanie 3D, będą odkrywać architekturę i dowiedzą się, czym jest ekologia. Jak co roku odwiedzą też Radio Akadera i nowoczesną Bibliotekę Politechniki Białostockiej. Na zajęciach będą też poruszane zagadnienia z zakresu matematyki, inżynierii biomedycznej, ekonomii i historii. Warto podkreślić, że wszystkie osoby włączające się w realizację PB BUD nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

Rekrutacja na PB BUD odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada o godz. 10:00. Co zrobić, aby zapisać dziecko? Ze strony pbbud.pb.edu.pl należy pobrać formularz i o wyznaczonej godzinie wysłać na adres pbbud@pb.edu.pl.  O przyjęciu zadecyduje kolejność wpłynięcia poprawnego zgłoszenia. W tym roku organizatorzy przygotowali 60 miejsc.

Wszystkie informacje oraz formularz rekrutacyjny PB BUD na stronie: http://pb.edu.pl/pb-bud/rekrutacja/ Udział dzieci w PB BUD jest nieodpłatny.

Warto dodać, że Białostocki Uniwersytet Dziecięcy cieszy się od wielu lat ogromną popularnością. W ubiegłym roku zgłosiło się 6 osób na jedno przygotowane miejsce. 

 DS, fot. Semko Augustyn/ip PB