Majowy Solenizant Stanisław Bałdyga

Stanisław Bałdyga urodził się 9 września 1928 roku w Białymstoku. Uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej nr 9 (męskiej) w Białymstoku, mieszczącej się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 15 b (ob. ul. Lipowa) w Białymstoku. W czasie okupacji niemieckiej jako 15-letni chłopiec otrzymał nakaz pracy i od 17 września 1943 roku pracował jako rymarz. Po II wojnie światowej pracował krótko (od 17.10.1946 do 14.02.1947) jako tkacz w Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Watra” w Lubawce, następnie w Fabryce Pluszu a przez 39 lat w Spółdzielni Pracy Rymarsko-Tapicerskiej „Naprzód” w Białymstoku.

Od najmłodszych lat interesował się sportem. W latach 1946-1949 grał w KS „Wici” a potem w „Związkowcu”, głównie na pozycji obrońcy. Służbę wojskową odbył w Wojskach Ochrony Pogranicza, która trwała 30 miesięcy. Dosłużył się stopnia kaprala. Był przewodnikiem, któremu stale towarzyszył wojskowy pies.

Pracując zawodowo w czasie wolnym udzielał się społecznie występując w z powodzeniem w Teatrze Podlasie a następnie w kabarecie „Szpilka”. Zespół złożony z 10 pań i 10 panów poza występami w Białymstoku i wielu miejscach w kraju jeździł na Białoruś, do Holandii i Niemiec. Wielokrotnie kabaret „Szpilka” zdobywał na przeglądach najwyższe lokaty. Pan Stanisław jest pasjonatem historii regionalnej. Zgromadził wiele książek o zróżnicowanej tematyce z przewagą szeroko pojętej historii Polski. Kolekcjonuje prasę z okresu międzywojennego i powojenną. Przez wiele lat współpracował z Kurierem Porannym, gdzie w Kramiku Regionalnym prowadzonym przez prof. Adama Dobrońskiego, ukazywały się jego perełki historyczne. Jest mieszkańcem Gminy Choroszcz (mieszka w Żółtkach) i przyjacielem Choroszczy.

Wielokrotnie był obecny na spotkaniach organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy. Przed pięciu laty (23 maja 2016 r.) w  Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zostało zorganizowane spotkanie z Panem Stanisławem, w trakcie którego nestor Kramika Regionalnego podzielił się z zebranymi wspomnieniami o przedwojennym Białymstoku, latach II wojny światowej i białostockim getcie. Pan Stanisław był również aktywnym uczestnikiem Kawiarenki Historycznej, organizowanej w M-GCKiS w Choroszczy, wielokrotnie zabierał głos i ożywiał te „biesiady historyczne” swoimi artystycznymi występami.

W Dniu Imienin Panu Stanisławowi składamy serdeczne życzenia, życząc mu wielu lat w zdrowiu i optymizmu na każdy dzień.

Tekst: Józef Waczyński (TPCh)
Fot. TPCh, M-GCKiS w Choroszczy i zbiory Stanisława Bałdygi.