Wybory uzupełniające w gminie Choroszcz – 13 czerwca

Informujemy, że Wojewoda Podlaski w dn. 5 maja br. zmienił swoje zarządzenie (nr 14/2021) dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy, w tym najważniejsze, czyli datę wyborów, którą ustalił na niedzielę 13 czerwca 2021 roku. Wraz z tym, modyfikacjom ulega kalendarz wyborczy związany z procesem wyborczym. To już kolejna zmiana terminu wyborów przez Wojewodę Podlaskiego (pierwotnie miały się odbyć 25 kwietnia, następnie 16 maja). Szczegółowe informacje w tym zakresie przestawiamy poniżej.


W związku z tym, zmianie ulegają również terminy poszczególnych czynności kalendarza wyborczego. Szczegóły w tym zakresie przedstawia tabela poniżej:

l.p. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności
1. do 4 czerwca 2021 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
2. do 8 czerwca 2021 r. – zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I zamiaru głosownia korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
3. 11 czerwca 2021 r.,
godz. 24.00
– zakończenie kampanii wyborczej
4. 12 czerwca 2021 r. – zakończenie kampanii wyborczej
5. 13 czerwca 2021 r.,
godz. 7.00-21.00
– przeprowadzenie głosowania

Pełną treść Zarządzenia Nr 54/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 maja 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy, publikujemy tutaj.