KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Droga w Barszczewie 14 czerwca – zamknięta

Za Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. informujemy, że w związku z wykonywaniem warstwy ścieralnej na jezdni, w poniedziałek 14 czerwca droga w miejscowości Barszczewo będzie nieprzejezdna.

Utrudnienia w ruchu dotyczą drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Zastawie III do skrzyżowania z ul. Zastawie II. Szlak będzie wyłączony z ruchu przez jeden dzień – 14.06.2021, od wczesnych godzin porannych, aż do końca dnia. Nie dotyczy dojazdów do posesji znajdujących się przy budowanym odcinku drogi.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy użytkowników dróg o zwracanie szczególnej uwagi na znaki informujące o nowej organizacji ruchu w tym miejscu, w tym te dotyczące objazdów.

Przebudowa drogi gminnej w Barszczewie realizowana jest jako zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz”. Dzięki temu miejscowość zyska nowy, uporządkowany szlak komunikacyjny, wyposażony w skrzyżowania, chodniki dla pieszych, pobocza, zjazdy na posesje; uporządkowane także i odtworzone zostaną rowy odprowadzające wody opadowe.

Koszt inwestycji to ponad 1 mln zł, Gminie Choroszcz udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych – w kwocie ponad 500 tys. zł, wkład własny Gminy Choroszcz w inwestycję to ponad 550 tys. zł.

Nowa droga w Barszczewie zostanie oddana mieszkańcom do końca 2021 roku.