Światowy Dzień Krwiodawcy

Z okazji światowego Dnia Krwiodawcy, życzę wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, aby zawsze byli gotowi nieść pomoc potrzebującym, ludzkiej życzliwości, radości z czynienia daru z tak szlachetnej idei.

Dziękuję wszystkim za piękną postawę.


Życzy Barbara Wiszowata – Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy

Wszystkim Dawcom Krwi z Gminy Choroszcz,
a w szczególności choroszczańskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi,
składam najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Dziękuję Wam, że Wasze serca tak szlachetnie biją dla drugiego człowieka,
a Wy hojnie obdarowujecie sobą, przekazując innym najważniejszy dar życia.
Życzę, by nigdy nie zabrakło Wam siły i determinacji do podjętych działań,
życzę także, by Państwa Stowarzyszenie stale powiększało swoje szeregi.


Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński