Gmina Choroszcz stale w rankingowym topie

Kolejny już – trzeci Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego i kolejne wysokie w nim miejsce Gminy Choroszcz. Jako jedyna z województwa podlaskiego, pokonując 642 gminy miejsko-wiejskie w Polsce, uzyskała jedne z najlepszych wyników finansowych za 2020 rok. Żadna inna miejscowość z Podlasia nie znalazła się w pierwszej „10” w ramach swoich kategorii. Że jest na miło – to mało powiedziane: pękamy z dumy!

Gmina Choroszcz zajęła wysokie 6. miejsce nie tylko w swojej kategorii, czyli w grupie 642 gmin miejsko-wiejskich w Polsce, ale ta lokata jest także najlepsza w województwie. Żadna inna miejscowość z Podlasia nie znalazła się w pierwszej „10” najlepszych samorządów w ramach pięciu rankingowych kategorii (gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów ziemskich).

To naprawdę wspaniała lokata naszej Gminy i kolejna tak wysoka, zresztą już nie po raz pierwszy – nie kryje radości Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Cieszy ten fakt, ponieważ pokazuje, że nasze wysiłki i starania, zwłaszcza w tak trudnych czasach: w roku „covidowym”, a także gdy kończą się jedne perspektywy finansowe, a następne jeszcze nie zaczynają – dodaje włodarz Gminy Choroszcz. Takie rankingi – a trzeba dodać, że wykonywane przez niezależnych ekspertów – obiektywnie pokazują nasze starania i potwierdzają naszą stabilną pozycję. To daje ogromną satysfakcję i motywuje nas do dalszych działań – dodaje włodarz Gminy Choroszcz.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego przygotowywany jest przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Co roku raport jest przygotowywany w oparciu o dane pozyskiwane z Regionalnych Izb Obrachunkowych. Ranking powstał w odpowiedzi na potrzeby przedstawicieli samorządów terytorialnych, urzędów centralnych oraz ekonomistów w celu znalezienia uniwersalnych i powszechnie akceptowalnych  narzędzi, pozwalających na badanie kondycji finansowej JST.

Tworząc Ranking, naukowcy i eksperci budują syntetyczny indeks, który jest pochodną siedmiu wskaźników: udziału dochodów własnych w dochodach ogółem JST, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych na koniec 2020 roku.

W 2020 roku – roku pandemicznym, kapituła uwzględniła ten fakt, przyjmując wpływ pandemii na kondycję samorządów. W związku z tym uzupełniono analizy o nakłady związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków pandemii Covid-19. Dla zapewnienia porównywalności rankingu, w tegorocznej edycji uwzględniono te same kryteria i te same wskaźniki, które były przyjęte w latach ubiegłych.

Szczegółową treść rankingu można pobrać tutaj.