Konsultacje biznesowe dla mieszkańców BOF

Tylko 2 miesiące, tylko 60 godzin bezpłatnych konsultacji dla mieszkańców z gmin tworzących Białostocki Obszar Funkcjonalny – to ostatnia szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć własny biznes lub zmienić już prowadzoną działalność gospodarczą. Przypominamy o możliwościach, jakie daje, realizowany przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, projekt ACCESS.

ACCESS to projekt polsko-litewski, prowadzony przez partnerów po obu stronach granicy: SBOF, Politechnikę Białostocką – Wydział Inżynierii Zarządzania oraz Politechnikę Kowieńską, a także Kowieńską Izbę Handlowo-Przemysłową i Rzemieślniczą.

To właśnie w ramach tego projektu można skorzystać z bezpłatnych konsultacji biznesowych. Zostało jedynie 60 godzin do wykorzystania. O co najczęściej pytali do tej pory zgłaszający się? O możliwości pozyskania dofinansowania na prowadzenie własnej firmy, o to jak kreować pomysły na biznes, o to jak tworzyć biznes plany.

Łukasz Siemieniuk, ekspert Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego podkreśla, że konsultacje skierowane są i do tych, którzy zastanawiają się nad otwarciem działalności gospodarczej, jak i do prowadzących już firmy. Istnieje możliwość odbycia konsultacji stacjonarnych lub online. Trzeba jedynie wcześniej wypełnić krótki formularz rejestracyjny i umówić się na spotkanie. 

Łukasz Siemieniuk od lat tworzy akademickie inkubatory przedsiębiorczości, wspiera start-upy i doradza przedsiębiorcom. 

Jak skorzystać z bezpłatnych konsultacji wspierających przedsiębiorczość?

Wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny. Więcej informacji o konsultacjach biznesowych oraz o projekcie na stronie: Konsultacje biznesowe (bof.org.pl).

Link do informacji o konsultacjach: https://bof.org.pl/pl/konsultacje-biznesowe.

Projekt ACCEESS – ACCELERATION OF BUSINESS SUPPORT ECOSYSTEM, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020.

Celem projektu ACCESS jest poprawa usług wspierania biznesu na Litwie (w Kownie i okręgu mariampolskim) oraz w Polsce (w regionie suwalskim i białostockim).