XXIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że dnia 27 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Sesja zwołana jest na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 2020 r. poz. 713, i 1378, z 2021 r. poz. 1038).

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

4. Zapytania i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej: bip.choroszcz.pl/ – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”.

Ze względu na pandemię koronowirusa Sars-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników sesji, rekomendujemy uczestniczenie w sesji w sposób zdalny – poprzez transmisję sesji przeprowadzaną za pomocą strony internetowej www.choroszcz.pl.

Jeśli z Państwa strony pojawią się pytania, wątpliwości, uwagi czy wnioski do rozpatrzenia, prosimy kontaktować się z Urzędem Miejskim w Choroszczy w sposób niebezpośredni:
– mailowy: urzad@choroszcz.pl,
– telefoniczny – lista numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT,
– poprzez pocztę tradycyjną (Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz).