Miasto i GminaSport

Radny i animator sportu Jacek Dąbrowski – nagrodzony

Miło nam poinformować, że radny Rady Miejskiej w Choroszczy i wieloletni animator sportu w Gminie Choroszcz – Jacek Dąbrowski, podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy w dniu 30 września 2021 roku został uhonorowany przez Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego za swoje osiągnięcia w zakresie sportu.

Jacek Dąbrowski otrzymał podziękowania za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu, a mianowicie za wygraną wraz z zespołem „Strzelec Białystok-Choroszcz” w Mistrzostwach Polski Retro Ligi, a także zajęcia 1. miejsca w finale Konkursu Wiedzy Olimpijskiej w kategorii OPEN w 2021 roku.

Jacek Dąbrowski jest radnym Gminy Choroszcz, ale przede wszystkim jest wieloletnim animatorem sportu: od lat prowadzi LZS „Korona” Choroszcz, sprawuje pieczę nad Turniejem Szachowym „O szablę hetmana Branickiego”, na terenie Gminy Choroszcz inicjuje wiele akcji stricte sportowych: meczów, turniejów, zawodów czy sparingów, a także podejmuje wiele inicjatyw okołosportowych: takich jak konkursy wiedzy z zakresu sportu, do których zachęca młodzież i dorosłych mieszkańców Gminy; sam także w takich potyczkach bierze udział. I to z sukcesem.

W związku z tym, w imieniu Społeczności Gminy Choroszcz, Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podziękował J. Dąbrowskiemu za podejmowanie tak kreatywnych sportowych inicjatyw, które nie tylko aktywizują lokalną społeczność, lecz także rozsławiają dobre imię Gminy Choroszcz w regionie i kraju,
a nade wszystko  za krzewienie najlepszych zasad sportowych. Bo sport, także ten obecny w Gminie Choroszcz, to nie tylko aktywność fizyczna – to także trening postaw moralnych.