Wydarzenia

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci Teścia

 Panu Zdzisławowi Nierodzikowi  
– pracownikowi Warsztatu
przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy

  

składają: 

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński
wraz z Kierownictwem i pracownikami
Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys
wraz z Radnymi Miejskimi w Choroszczy

Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Dyrektor i pracownicy Centrum Usług Wspólnych
w Choroszczy

oraz

Dyrekcja i Pracownicy Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy