Miasto i GminaZ Urzędu

Barszczewianie zyskali nową drogę

Barszczewo – dawna siedziba władz gminnych, miejsce historyczne, 8 października br. uczestniczyło w kolejnym historycznym wydarzeniu. A mianowicie uroczyście wzbogaciło się o nową drogę: uporządkowaną, z wyniesionymi skrzyżowaniami, chodnikami dla pieszych, poboczami, zjazdami na posesje. Szlak tylko pozornie wiedzie przez pola, ponieważ przede wszystkim komunikuje Barszczewo z innymi miejscowościami. Ponadto wzdłuż niego chętnie osiedlają się nowi mieszkańcy, którzy prócz przemierzania drogi samochodem, chętnie użytkują ją z rodzinami podczas spacerów czy przejażdżek jednośladami.

W uroczystym otwarciu nowej drogi w Barszczewie uczestniczyli: Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Zastępca Burmistrza – Mirosław Zalewski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy – Beata Marlena Jeżerys, radna tutejszego okręgu – Anna Aponowicz, ks. kan. Leszek Mieczysław Struk – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela oraz św. Szczepana Męczennika w Choroszczy, który dokonał poświęcenia nowego szlaku; przedstawiciele wykonawców: Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. – Prezes Adam Chwieduk oraz Artur Walewski – Kierownik budowy, a także inspektor nadzoru – Piotr Dzierżanowski, mieszkańcy Barszczewa – z panią Sołtys – Bożeną Ziembicką.

Poprzedniczka obecnej drogi wołała o pomstę do nieba – mówią mieszkańcy Barszczewa. Łatane wielokrotnie ubytki w drodze, nie trzymały się w ogóle, jeździć nią było bardzo ciężko, wręcz dramatycznie. A ruch tu jest duży: Barszczewo leży w sąsiedztwie Białegostoku, przy bardzo popularnej tzw. szosie kruszewskiej dokąd mieszkańcy dojeżdżają do pracy, przywożą swoje dzieci do miejscowego przedszkola, są skomunikowani z pobliskimi miejscowościami: Oliszkami, Ogrodnikami, Zaczerlanami czy samą Choroszczą. Inwestycja była więc bardzo potrzebna. I nareszcie jest. A że stanowi ważny szlak, świadczą licznie przejeżdżające tą trasą pojazdy.

Ów aspekt skomunikowania z innymi szlakami i miejscowościami wymieniłbym jako najważniejszy, jeśli chodzi o zasadność budowy tej drogi – mówi Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy. A następnie ten, że droga przebiega przez tereny, które naprawdę dynamicznie się rozwijają i tylko pozornie droga wiedzie przez pola – dodaje. W Barszczewie wiele osób i rodzin, przede wszystkim z dziećmi, nabywa tu nieruchomości, buduje domy, tak więc za chwilę dzisiejszy, pustawy gdzieniegdzie obszar, będzie terenem regularnie zabudowanym. Nowa droga jest potrzebna, i cieszę się, że mogliśmy ją oddać mieszkańcom – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

Inwestycja została zrealizowana jako zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz”. Pochłonęła ponad 1 mln zł, przy czym Gminie Choroszcz udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych) w wysokości blisko połowy wartości inwestycji; wkład własny Gminy Choroszcz przekroczył 550 tys. zł.