Miasto i GminaZ Urzędu

Gmina Choroszcz wśród liderów inwestycji!

Bardzo miło nam poinformować, że Choroszcz znalazła się na wysokim 2. miejscu wśród małych miast z Podlasia, pod względem wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2018–2020. Czasopismo „Wspólnota” – Pismo Samorządu Terytorialnego właśnie opublikowało swój doroczny ranking analizujący finanse wszystkich samorządów w Polsce. Tak wysoka lokata Gminy Choroszcz cieszy, tym bardziej, że rok 2020 nie należał do najłatwiejszych, a pod względem kryzysu pandemii COVID-19, był precedensowy. Dodatkowo, ten wynik nie jest pierwszym uznaniem i obiektywnym docenieniem Gminy Choroszcz.

Metoda rankingu stosowana przez ekspertów Czasopisma „Wspólnota” jest niezmienna od lat: bierze pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych przez dany samorząd w ciągu ostatnich trzech lat (w tym wypadku okresu 2018-2020) – jest więc podsumowaniem już dokonanych realizacji i wydatkowanych środków. Poza wydatkami zapisanymi w budżecie, ranking uwzględnia także te ponoszone ze zasobów własnych przez samorządowe spółki komunalne.

Wielkości przeznaczane przez Gminę Choroszcz na inwestycje w latach 2018-2020 pozwoliły jej uzyskać wysoką 2. lokatę w zestawieniu, pozostawiając za sobą inne, równorzędne samorządy. Jest to tym bardziej cenne, że jak przyznają eksperci, rok 2020 z punktu widzenia inwestycji samorządowych, był po wielokroć trudny: po pierwsze, był to kolejny okres spadku wielkości przedsięwzięć inwestycyjnych. Dodatkowo, w ostatnim roku kończyła się bardzo hojna dla Polski – a dla samorządów w szczególności – perspektywa unijna, zaś wybuch pandemii COVID-19 znacząco podkopał stabilność wspólnot lokalnych i ich budżetów. Mimo to, według ekspertów, osiągnięcia inwestycyjne gmin w 2020 należy oceniać jako sukces. Tym bardziej więc cieszy tak wysoka lokata Gminy Choroszcz w zestawieniu.

I nie jest ona sukcesem jednorazowym, bowiem od dobrych kilku lat Gmina Choroszcz utrzymuje się w czołówce efektywnych samorządów w kraju: dość, by wspomnieć pierwszą „10” Choroszczy w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w 2020 roku oraz podobną pozycję w 2019 roku – w rankingu czasopisma „Wspólnota”, a także – w tym samym roku – pierwszą „30” w rankingu „Rzeczpospolitej”.

Kolejna wysoka lokata Gminy Choroszcz, potwierdzana przez obiektywne wskaźniki i eksperckie gremia, bardzo nas cieszy – przyznaje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Eksperci dostrzegają bowiem i ukazują na światło dzienne nasze wysiłki i starania. Osiągana od lat wysoka pozycja Gminy Choroszcz w rozmaitych rankingach daje nam ogromną satysfakcję – nie ukrywa włodarz gminy Choroszcz. A także zdecydowanie motywuje do dalszych starań – podsumowuje.

Gmina Choroszcz sumiennie pracuje i topową pozycję utrzymuje od lat, czym udowadnia, że jest skutecznym samorządem i takim chce pozostać.

Z pełnymi wynikami rankingu czasopisma „Wspólnota” można zapoznać się tu: https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/inwestycje-samorzadowe-2018-2020-1.