Młodzież uczciła Święto Niepodległości na sportowo

10 listopada powróciliśmy do tradycji z lat dziewięćdziesiątych gdzie były organizowane Biegi Niepodległości specjalnie dla uczniów. I tak w środę, przy pięknej listopadowej pogodzie w coraz ładniejszych alejkach Parku Pałacowego odbył się Młodzieżowy Bieg Niepodległości. Łącznie wzięło w nim udział 51 uczniów Szkół Podstawowych w Choroszczy oraz w Złotorii. 

Trasy były zróżnicowane jeśli chodzi o długość i tak najlepsi w poszczególnych kategoriach okazali się:

Dziewczęta 5-6 klasa: 1. Sandra Siemienuk, 2. Małgorzata Kaczmarek, 3. Nikola Zembko

Chłopcy 5-6 klasa: 1. Kamil Trzasko, 2. Tomasz Talipski, 3. Tomasz Malinowski 

Dzięwczęta 7-8 klasa: 1. Julia Zinówko, 2. Oliwia Okruszko, 3. Judyta Bereziecka

Chłopcy 7-8 klasa: 1. Dawid Aneszko, 2. Jakub Łukaszewicz, 3. Dawid Biernacik 

Gratulujemy najlepszym ale także wszystkim uczniom, którzy zdecydowali się wziąć udział w biegu. Dziękujemy za obecność, dziękujemy także nauczycielom za przygotowanie uczniów i przeprowadzenie zapisów w szkołach, oraz dziękujemy Dyrekcji Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za możliwość przeprowadzenia biegu w Parku Pałacowym.