Kondolencje

Wyrazy niewysłowionego żalu

z powodu odejścia

ŚP.

SZANOWNEGO PANA JANA ADAMSKIEGO

– wieloletniego przewodnika, kolekcjonera i regionalisty,
lecz przede wszystkim Miłośnika Choroszczy, jej wybitnego znawcy, dzielącego się wiedzą o niej,
Świadka Historii,
i Człowieka o niebywałej wprost skromności, kulturze osobistej, wiedzy
oraz o przeogromnym sercu
– wobec wszystkich …

Rodzinie i najbliższym

składają

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński
wraz z Kierownictwem i pracownikami
Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys
wraz z Radnymi Miejskimi w Choroszczy

Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Dyrektor i pracownicy Centrum Usług Wspólnych
w Choroszczy

Koło Emerytów nr 15 w Choroszczy

oraz

Dyrekcja i Pracownicy Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy