Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w SP Złotoria

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce. W tym roku był obchodzony w dniach 9-14 listopada. W jego trakcie podczas zajęć lekcyjnych i dodatkowych z matematyki w kl. VI i VII uczniowie Szkoły Podstawowej w Złotorii realizowali autorską innowację. Głównym zadaniem, z którym zmierzyli się uczniowie było stworzenie symulacyjnej gry „Firma z klasą”. Gracze samodzielnie sprawdzili różne naliczane podatki w Polsce, stworzyli planszę, instrukcję i tabele. Uczniowie wymyślili nazwę firmy oraz hasło innowacyjnego wykorzystania wybranego produktu w sklepie. W każdej turze gracze losowali ilość sprzedanych produktów. Później musi samodzielnie obliczyć dochód brutto i po otrzymaniu kwoty progowej musieli uwzględnić podatek dochodowy. Podczas testowania nowej gry zasady podlegały ciągłej zmianie i doskonaleniu. Innowacyjność gry polegała na tym, że nie ma ona stałej planszy, ponieważ za każdym razem produkty dobierają sami gracze, a ilość sprzedaży zależna jest od rzutu kostką. Końcowy efekt – gra „Firma z klasą” z ustaloną instrukcją będzie testowana przez uczniów klasy 8 w drugim semestrze roku szkolnego. W czerwcu 2021r. klasa 8 zaprezentuje wykres dochodów po opodatkowaniu oraz porównanie wszystkich utworzonych firm na gazetce szkolnej na holu.   

SP Złotoria