XXX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 14 stycznia 2022 r. o godz. 13.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

XXX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Choroszcz na 2022 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1538B Barszczewo–Ogrodniki (Gmina Choroszcz)”;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok–Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1537B i drogą gminną nr 106267B (Gmina Choroszcz)”;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gmina Choroszcz)”;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536B – przejście przez miejscowość Kruszewo”;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)”;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1551B: droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki (Gmina Choroszcz)”.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

9. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

10. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad Sesji.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
– „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Informujemy również, że obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na www.choroszcz.pl.