uDOSTĘPniacze do akcji!

O dostępności wciąż mówi się za mało, tymczasem bez niej wielu z nas nie jest w stanie normalnie żyć. Czas dostrzec potrzeby osób z niepełnosprawnościami i znajdujących się w trudnych życiowych sytuacjach! W uświadomieniu sobie jak ważna jest dostępność we współczesnych świecie chce pomóc zainaugurowana 10 stycznia 2022 r. akcja edukacyjna i konkurs pn. „uDOSTĘPniacze 2.0”.

Konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0” jest skierowany do nauczycieli i uczniów II i III klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Jego realizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym niepełnosprawnym oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji. Akcja ma na celu m.in. uświadomienie uczniom jak wiele barier znajduje się w otoczeniu i uwrażliwienie ich na większe potrzeby w tym zakresie.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu 2-minutowego filmu o tematyce związanej z dostępnością.

O czym może być film? Uczniowie mogą pokazać:

 • jak dba się o dostępność w ich szkołach,
 • mogą wskazać bariery w dostępności w swoim otoczeniu,
 • pokazać na przykładach jak dostępność pomaga osobom ze specjalnymi potrzebami,
 • przygotować materiał edukacyjny dla innych uczniów,
 • zaproponować kierunek zmian w zakresie dostępności w swoim otoczeniu.

I wiele więcej! Wszystko zależy od pomysłowości uczniów.

Każda szkoła biorąca udział w Konkursie zgłasza maksymalnie 10-osobowy zespół uczniów wraz z opiekunem, który zgłosi pracę konkursową. Więcej o konkursie – przeczytaj w Regulaminie.

Jak zgłosić szkołę? Należy wypełnić formularz zgłoszeniowydo 10 lutego 2022 r. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 96 szkół z całej Polski. O kwalifikacji decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń.

Prace konkursowe są przyjmowane do 16 marca 2022 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nagrodami za zajęcie I, II i III miejsca są:

 • nagrody grupowe w postaci atrakcyjnego wspólnego spędzenia czasu dla całej klasy (łącznie 3 grupowe nagrody) – voucher na wspólne wyjście do kina, teatru lub muzeum o wartości do 3 000 zł brutto z terminem ważności 12 miesięcy;
 • nagrody rzeczowe dla szkół w formie tzw. niezbędnika uDOSTĘPniacza, czyli zestawy potrzebne do przeprowadzenia warsztatów o dostępności lub do organizacji zajęć tzw. wcieleniowych (np: laska dla osoby niewidomej, okulary różnego typu symulujące problemy ze wzrokiem, słuchawki wygłuszające, projektor, książki tyflograficzne do biblioteki) o wartości do 5 000 zł brutto;
 • nagroda w formie vouchera do księgarni internetowej dla opiekuna zespołu o wartości 200 zł;
 • dyplom uczestnictwa w Konkursie dla uczniów, nauczycieli i szkół.

Każdy nauczyciel zgłoszony do Konkursu otrzyma również bezpłatnie 4-godzinne szkolenie z zakresu dostępności wraz z certyfikatem.

 uDOSTĘPniacze to nie tylko Konkurs dla uczniów. To także szereg elementów towarzyszących:

 • lekcje dla uczniów – każdy zgłoszony nauczyciel ze szkoły zakwalifikowanej do Konkursu otrzyma atrakcyjne materiały dydaktyczne. Otrzyma również scenariusz zajęć pozwalający przeprowadzić swoim uczniom 45-minutową lekcję o dostępności. Wśród materiałów znajdą się m.in. animowane prezentacje;
 • szkolenie – specjalne czterogodzinne szkolenie e-learningowe skierowane do nauczycieli zgłoszonych do prowadzenia lekcji, dzięki któremu zostaną wprowadzeni w temat dostępności oraz otrzymają certyfikat z tego zakresu;
 • Laureaci Konkursu (3 zwycięskie zespoły) wezmą udział w gali finałowej online, która odbędzie się 20 maja 2022 r.  

Konkurs, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, jest elementem Programu Dostępność Plus.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na strona internetowej: udostepniacze.mfipr.gov.pl.

Na podst. mat. org./UM