Wydarzenia

Choroszcz uczciła powstańców styczniowych

Rozświetlona Szosa Kruszewska, większe niż zwykle nagromadzenie ludzi i pojazdów wokół Wzgórza Straceń, biało-czerwona oprawa miejsca, uderzenia Dzwonu Wolności – Dzwonu Sumienia – to znaki, które wskazują na to, że choroszczańska „Szubienica” staje się przestrzenią patriotycznych uroczystości. W istocie, w sobotę 22 stycznia 2022 roku, Miejsce Pamięci Narodowej w Choroszczy – Wzgórze Straceń, „Szubienica” po raz 38. oddawała cześć powstańcom styczniowym – bohaterom sprzed 159 lat.

Choroszczańskie obchody 159. rocznicy insurekcji styczniowej rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy, celebrowaną przez ks. Kamila Przymierskiego.

Następnie uczestnicy udali się do Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 r. zw. Szubienicą, zatrzymując się na oddanie hołdu przy mogile Ksawerego Markowskiego zlokalizowanej przy Zastawiu I. Główne uroczystości swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli mieszkańcy Gminy Choroszcz: potomkowie straconych powstańców, poczty sztandarowe jednostek OSP z Choroszczy, Klepacz, Paniek i Złotorii, reprezentanci 10. Pułku Ułanów Litewskich, a także grupy rekonstrukcyjnej Policji Państwowej ’39. Choroszczańską „Szubienicę” odwiedził również Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, a lokalne władze samorządowe reprezentowane były przez Zastępcę Burmistrza Choroszczy – Mirosława Zalewskiego oraz radych miejskich. Posterunek Honorowy przy Pomniku Powstania Styczniowego wystawiły dwie jednostki Wojska Polskiego: 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy i 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. Uroczystości prowadził Adam Kamieński, radny miejski oraz pracownik Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”, Manifest Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 roku odczytał Jacek Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy. Refleksją historyczną związaną z insurekcją styczniową podzielił się Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Apel Poległych odczytał druh hm. Andrzej Bajkowski. Okolicznościowe Słowo Boże wygłosił ks. Kamil Przymierski z choroszczańskiej parafii. Podczas wspólnej modlitwy Anioł Pański uderzenia w Dzwon Wolności przypominały zgromadzonym o latach dzielących nas – współczesnych od styczniowego zrywu.

Następnie przy Pomniku Powstania Styczniowego 1863 r. złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Uczyniły to kolejno następujące podmioty i delegacje: Bohdan Paszkowski, Wojewoda Białostocki, przedstawiciele miejscowego samorządu na czele z Zastępcą Burmistrza Choroszczy Mirosławem Zalewskim, radni Rady Miejskiej w Choroszczy, Paweł Myszkowski – radny Rady Miasta Białystok, harcerze, dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii, delegacja Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, członkowie organizacji społecznych: Koła Emerytów i Rencistów nr 15 Choroszczy, Stowarzyszenie „Chce Żyć!”, Honorowych Dawców Krwi, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, LZS „Korona” Choroszcz, Rady Seniorów Gminy Choroszcz, Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała,Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz Społecznego Komitetu Upamiętnienia Jana Adamskiego. 

Postać Śp. Jana Adamskiego jest przypominana akcentowana przez nas po wielokroć i nieprzypadkowo, wszak to Jan Adamski wraz ze swoim ojcem Lucjanem 38 lat temu ustanowili choroszczańską „Szubienicę” i wraz z innymi mieszkańcami zadbali o to, by miejsce realnie powstało oraz trwało do chwili obecnej. Ze względu na tę pamięć, na choroszczańskim Rynku 11 Listopada można obejrzeć wystawę plenerową poświęconą budowie Pomnika Powstania Styczniowego z 1863 r. oraz inicjatorowi miejsca – śp. Janowi Adamskiemu.

Sympatycznym akcentem kończącym choroszczańskie uroczystości było powstańcze ognisko z gorącą herbatą i pyszną grochówką, przygotowaną przez panie z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy. Obsługę kuchni polowej pełniły choroszczańskie Seniorki: Irena Sakowicz, Teresa Bezubik, Janina Godlewska-Romanowska i Krystyna Tyborowska. Ognisko przygotował i o oprawę techniczną, obok pracowników M-GCKiS. zadbał p. Adam Lewandowski.

Fot.: Tomasz Adamski