XXXI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), na wniosek Burmistrza Choroszczy zwołana została XXXI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Posiedzenie odbędzie się 26 stycznia 2022 r. o godzinie 14.30 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy.

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy przebiegać będzie według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Choroszcz.
  4. Zapytania i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że projekt uchwały jest dostępny na stronie internetowej: bip.choroszcz.pl/ – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Informujemy również, że obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na www.choroszcz.pl.