EdukacjaMiasto i Gmina

Zarymuj o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

KRUS w Białymstoku zaprasza dzieci do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Cel konkursu to promowanie prawidłowych nawyków i zachowania dzieci podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym, a także popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu).

Zadanie konkursowe to ułożenie rymowanki składającej się z min. 4 wersów, popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Po raz pierwszy Konkurs KRUS będzie przebiegał dwuetapowo: na poziomie wojewódzkim i centralnym.

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 15.03.2022 r. pocztą:

– tradycyjną – na adres: Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok (decyduje data stempla pocztowego), lub

– elektroniczną – na adres: bialystok@krus.gov.pl.

Etap wojewódzki kończy się 22.04.2022 r.

Gala podsumowująca Konkurs zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz profilu Kasy na Facebooku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń na etapie wojewódzkim autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł, a kolejne 10 osób wyróżnienia. Natomiast, Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł.

O terminie, miejscu i sposobie przekazania nagród laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w salach obsługi interesantów Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku oraz w podległych mu Placówkach Terenowych.

Na podst. mat. org./UM