EdukacjaMiasto i GminaWydarzenia

Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy poznają tradycje polskie z Teatrem pod Orzełkiem

W poniedziałek, czwartego kwietnia gościliśmy w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy Teatr pod Orzełkiem z przedstawieniem „Cztery pory roku”. Dzieci poznawały polskie, trochę już zapomniane zwyczaje tj. przeganianie zimy kukła Marzanną, topienie wianków w noc świętego Jana czy popularne przyśpiewki śpiewane podczas różnorodnych świąt. Dzieci były zachęcane do czynnego włączanie się do przedstawienia. Piękne dekoracje i wspaniałe stroje aktorów wzbogaciły wartość oglądanej sztuki.

PS w Choroszczy