Uroczystości Wielkiej Soboty oraz Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego

W Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranci, harcerze, a niekiedy również strażacy.

Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Jest to również okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny.

W choroszczańskim kościele rozpocznie się modlitwą Jutrzni Ciemnej o godz. 9.00 prowadzoną przez młodzież. Poświecenie pokarmów od godz. 9.00 do 15.00 co godzinę. Jest to też okazja do nawiedzenia Grobu Pana Jezusa. Bardzo wychowawcze jest zabieranie do kościoła dzieci ze święconkami. Kapłan będzie wówczas dyżurować w konfesjonale, by pojednać z Bogiem tych, którzy wrócili na święta z zagranicy i nie zdążyli jeszcze oczyścić swej duszy.

Po zapadnięciu zmroku odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej. Msza Święta Wigilii Paschalnej jest przedłużeniem Liturgii z Wielkiego Czwartku i Piątku. Tak jak w Wielki Czwartek nie było błogosławieństwa i rozesłania wiernych, tak w Wielką Sobotę nie ma przywitania wiernych sekwencją „Pan z Wami” lub „Pokój Wam”. Podczas Mszy Wigilii Paschalnej święcone są woda i ogień, oraz uroczyście odśpiewany jest hymn „Chwała na wysokości Bogu” przy dźwiękach  kościelnych dzwonów.

Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Pana (Wj 12, 42). Wierni, posłuszni upomnieniu Ewangelii (Łk 12, 35 nn), trzymając w rękach zapalone świece. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Kapłani ubierają się w szaty mszalne koloru białego.

W Choroszczy uroczysta Msza św Wigilii Paschalnej odprawiona zostanie o godz. 19.00, Kapłan pobłogosławi nowy ogień przed kościołem; po procesjonalnym wejściu do świątyni z paschałem i przy śpiewie Exsultet, zostaną odnowione przyrzeczenia chrzcielne. Tego wieczoru każdy przynosi świecę.

Po zakończeniu Wigilii Paschalnej wystawia się Najświętszy Sakrament w celu adoracji. Monstrancja na ten czas nie jest ozdobiona welonem. W czasie adoracji nie śpiewa się pieśni ku czci Męki Pańskiej, można adorować w ciszy lub śpiewać pieśni wielkanocne i eucharystyczne. Przy Grobie Pańskim przez cała noc czuwają poszczególne grupy. Przy Grobie czuwa także Straż Honorowa złożona ze strażaków oraz harcerzy i zuchów. O oznaczonej godzinie kapłan wraz z asystą udaje się do Grobu Pańskiego, a lud może śpiewać antyfonę na wejście lub inną pieśń na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego. Po krótkiej adoracji i okadzeniu następuje pouczenie, i wyrusza procesja okrążająca kościół trzy razy. Po powrocie ustawia się krzyż i figurę Zmartwychwstałego obok ołtarza, a monstrancję na ołtarzu. Gdy wierni wrócą do kościoła, śpiewa się Przez Twoje święte zmartwychwstanie albo Przed tak wielkim Sakramentem. Następnie kapłan śpiewa Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja na co lud odpowiada Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja, po czym następuje modlitwa, a po niej błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament chowa się do tabernakulum. Po powrocie do kościoła odśpiewuje się hymn Chwała na wysokości. Po rozdaniu Komunii wiernym śpiewa się uroczysty Hymn Te Deum (Ciebie, Boga wysławiamy).

Od tej Niedzieli przy ołtarzu krzyż jest ozdobiony czerwoną stułą, znajduje się tam także paschał oraz figura Chrystusa zmartwychwstałego.

Msza św. rezurekcyjna w choroszczańskim kościele zostanie odprawiona o godz. 6:00 – nie będzie w niedzielę mszy św. o godz. 8:00

Źródła: wikipedia.pl,choroszcz.bialystok.opoka.org.pl