Wielki Piątek

Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. Na początku celebrans przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem. W tym czasie wierni klęczą. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego – w jej skład wchodzą dwa czytania, psalm (bez organów) oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Po kazaniu następuje Adoracja Krzyża, podczas której kapłani, służba liturgiczna i wierni całują rany Jezusa na krzyżu. Po niej następuje Komunia święta, a po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji (zwanej na tę okazję w tradycji ludowej Grobem Pańskim), gdzie zaczyna się adoracja.

W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy Świętej. W choroszczańskim kościele o godz. 9.00 rozpocznie się Ciemną Jutrznią prowadzoną przez młodzież naszej parafii całodzienne czuwanie. O godz.17.30 odbędzie się Droga Krzyżowa prowadzona przez młodzież, a następnie o 18.00 NABOŻEŃSTWO MĘKI PAŃSKIEJ, którego centrum jest uroczysta Adoracja Krzyża. Po nabożeństwie zachęcamy do prywatnej adoracji Jezusa w Grobie. W Piątek po nabożeństwach będą śpiewane Gorzkie Żale.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, natomiast w sobotę kościół zachęca do abstynencji od pokarmów mięsnych.

Źródła: wikipedia.pl,choroszcz.bialystok.opoka.org.pl