XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), na wniosek Burmistrza Choroszczy, zwołana została XXXIII Sesją Rady Miejskiej w Choroszczy. Sesja odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2022 r. o godzinie 09.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027.
  5. Zapytania i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
– „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Informujemy również, że obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na www.choroszcz.pl