Komunikaty

30 listopada zawyją syreny

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 30 listopada 2015 roku, w związku z zakończeniem prac rozbudowy systemu alarmowania i ostrzegania ludności województwa podlaskiego oraz weryfikacji sprawności działania systemu między godzinami 10.00 a 11.00, na terenie całego województwa podlaskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ.U. 2013 poz.96).

info UW