Edukacja

Olimpijka Sportowa Przedszkolaków w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

Dnia 31 maja 2022 roku dzieci pięcio- i sześcioletnie z grup Słoneczka, Skrzaty, Pszczółki, Motylki oraz Liski z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy wzięli udział w „Olimpijce Sportowej Przedszkolaków”, która odbyła się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Choroszczy.

Sportowe spotkanie miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu, rozwijanie sprawności fizycznej, tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole, poznanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki i zwycięstwa.

Po przybyciu wszystkich zawodników nastąpiło oficjalne otwarcie Olimpijki Przedszkolnej 2022r. przez pana Marcina Adamskiego, który życzył wszystkim zawodnikom udanej zabawy, ponieważ w naszych zawodach nie chodziło o wyniki, ale ważniejsze było samo uczestnictwo. Następnie pan Marcin poprowadził wspólną rozgrzewkę dla małych sportowców. Dzieci, podzielone na pięć drużyn wzięły udział w sześciu konkurencjach zawierających ćwiczenia na równowagę, celność i szybkość.

Olimpijka Przedszkolaków odbyła się w atmosferze zdrowej rywalizacji. Mali sportowcy przestrzegali zasad fair – play. Należy podkreślić niesamowite zaangażowanie zawodników podczas wyścigów, a woli walki i zwycięstwa mógłby pozazdrościć im niejeden sportowiec. Zaangażowanie uczestników zostało docenione. Przedstawiciele wszystkich grup odebrali na koniec piękne pamiątkowe puchary, które po powrocie zostały umieszczone w swoich salach w przedszkolu.

Gratulujemy sportowcom oraz kibicom, głośno zagrzewającym olimpijczyków do walki. Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy