Edukacja

Innowacja „Firma z klasą” w SP Złotoria

Autorska innowacja „Firma z klasą” była realizowana w Szkole Podstawowej w Złotorii w roku szkolnym 2021/22. Innowację wdrażali: autor nauczyciel matematyki Joanna Czarnecka, nauczyciel języka polskiego Anna Radziszewska i nauczyciel języka angielskiego Magdalena Bielenia. Objęła ona 3 oddziały: klasę 6, 7 i 8 oraz zięcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego. Zajęcia grupowe były realizowane na lekcjach matematyki w listopadzie 2021r. i czerwcu 2022r. Głównym zadaniem, z którym zmierzyli się uczniowie zajęć było stworzenie symulacyjnej gry „Firma z klasą”. Uczestnicy podczas zajęć dodatkowych sprawdzali różne podatki w Polsce, ustalili limit, instrukcję i tabele. Uczniowie sami stworzyli zasady gry dotyczące fikcyjnej firmy. Gra składała się z kilku rund – tygodni. W każdej turze grupa losowała ilość sprzedanych produktów i samodzielnie obliczała zysk.  Na koniec zespoły stworzyły prezentację swojej gry i wykres dochodów firmy po opodatkowaniu. Podsumowaniem było porównanie wszystkich utworzonych firm na gazetce szkolnej na holu. Uczniowie opracowali instrukcję do gry i materiały z efektów z innowacji w j. polskim i angielskim.

Innowacja doskonaliła kompetencje kluczowe oraz oddziaływała na rozwój twórczego myślenia, planowania i umiejętność podejmowania decyzji. Miała wpływ na przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, kształcenia umiejętności gospodarowania finansami i przedsiębiorczości. Zmobilizowała do poszerzenia wiedzy o podstawowych zasadach funkcjonowania biznesu i rozwinęła sprawność rachunkowej. Innowacja o profilu matematycznym obok przekazania uczestnikom zajęć konkretnej wiedzy dotyczącej finansów aktywizowała uczniów kl. 6, 7 i 8. Jednocześnie „nauka przez osobiste doświadczenie” sprawiła, że uczestnicy innowacji dobrze zrozumieli trudne początkowo pojęcia – jak np. dochód i podstawa podatku. Innowacja „Firma z klasą” pokazała przydatność wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości w życiu codziennym. Ogromnym zaskoczeniem dla uczestników  było promowanie języka polskiego i języka angielskiego na zajęciach z matematyki. Pokazana korelacja matematyki z językami zachęciła uczestników innowacji do rozwijania swoich umiejętności językowych szczególnie w dziedzinie ekonomicznej. Uczniowie zdali sobie sprawę, że jest to koniecznością w dzisiejszych czasach.

SP Złotoria