Wystawa o Ochotniczej Straży Pożarnej

Archiwalne zdjęcia, dokumenty, pamiątki, ręczna syrena – m.in. takie eksponaty można oglądać na wystawie współtowarzyszącej obchodom 110-lecia OSP Choroszcz w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, której wernisaż odbył się 12 października.

Jak czytamy w folderze wystawy, ma ona na celu przybliżenie mieszkańcom Choroszczy i młodym pokoleniom strażaków wiedzy o powstaniu choroskiej jednostki Straży Pożarnej, pokazanie zmian, jakie w niej zachodziły na przestrzeni dziejów miasta oraz ukazanie sylwetek tych, którzy tworzyli tutejszą OSP i działali w jej strukturach.

– Jakiś czas temu zgłosił się do nas pan Zbigniew Andruszkiewicz, lokalny pasjonat historii lokalnej, który dziesięć lat temu robił w naszym Centrum podobną wystawę – tłumaczy Izabela Dąbrowska, dyrektor M-GCKiS w Choroszczy. – A że dopiero niedawno dowiedziałam się, że w OSP znajduje się Izba Regionalna, o której niewiele osób wie, pomyślałam, że warto pokazać zgromadzone tam pamiątki szerszej publiczności. To też świetna oferta edukacyjna dla szkół i przedszkoli.

M-GCKiS planuje również zorganizowanie zajęć edukacyjnych związanych z wystawą dla dzieci i młodzieży, dlatego też opracowało specjalną niespodziankę dla najmłodszych w postaci broszurki edukacyjnej z zadaniami i łamigłówkami.

Inicjator wystawy pan Zbigniew Andruszkiewicz w choroskiej OSP służy od 11. roku życia. Jak stwierdza, największą zmianą dla straży jest zawsze postęp technologiczny, który regularnie przynosi nowe, coraz skuteczniejsze metody walki z ogniem – i właśnie m.in. historię tych zmian można prześledzić na wystawie.

– Z całego serca zachęcam wszystkich do dołączenia do Ochotniczej Straży Pożarnej, zwłaszcza ludzi młodych. To jest naprawdę przygoda życia – zaprasza pan Zbigniew Andruszkiewicz.

Być może właśnie odwiedziny wystawy będą dla kogoś impulsem do przystąpienia do OSP. A na zwiedzanie wszyscy chętni mają czas do 25 października.