31. finał WOŚP w Choroszczy

W niedzielę, 29 stycznia, wolontariusze WOŚP już od godz. 8:00 wyruszą na ulice Choroszczy, by zbierać datki. W tym roku przeznaczone one będą na walkę z sepsą.

Gmina Choroszczy zaprasza do uczestniczenia w WOŚP-owych atrakcjach!

Od godz. 12. warto zajrzeć nad Kominowe Bajoro, gdzie pieczę nad gośćmi obejmą Mroźne Stwory z Choroszczy. Pod ich okiem będzie można morsować, a do tego zjeść bigos przygotowany przez Talerz Smaku Bistro, wziąć udział w zabawach na świeżym powietrzu, a także wylicytować przeróżne gadżety.

O godz. 18.00 w M-GCKiS w Choroszczy grupa wokalna Rytmy Czasu zaśpiewa kolędy.

O godz. 20.00 na ścianie budynku M-GCKiS rozbłyśnie światełko do nieba – na elewacji wyświetlone zostanie WOŚP-owe serce.

—–

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy, w ciągu kilku godzin, może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia, sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania zapobiegające i zwalczające ją. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych, prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności odnotowano wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto, raport NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku, o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Dzięki 31. Finałowi, WOŚP planuje kupić:

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF;
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności;
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego;
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych;
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń;
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.