Wydarzenia

Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

O tym, gdzie uzyskać nieodpłatne porady, możesz zapytać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna? To znaczy, że wszystkie z podejmowanych działań w ramach:
– nieodpłatnej pomocy prawnej,
– nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
– nieodpłatnej mediacji,
są darmowe i to niezależnie od tego, czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc? Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju. Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym, gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:

– w starostwie powiatowym,
– w urzędzie gminy,
– w urzędzie miasta,

lub poszukaj: na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać), na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy? Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy: https://www.choroszcz.pl/pl/aktualnoci/nieodplatne-pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-oraz-mediacja.html

(tekst: UM Choroszcz)