Miasto i GminaSport

Orlik w remoncie

Gmina Choroszcz informuje, iż od poniedziałku 26 czerwca br. rozpoczyna prace modernizacyjne na miejscowym „Orliku”. Zostanie wymieniona nawierzchnia obiektu, zdemontowany osprzęt: słupki, bramki, usunięty stary granulat i kwarc oraz dawna, zużyta już nawierzchnia. Wykonawca sprawdzi istniejący drenaż, a kruszywo, będące podbudową nowej nawierzchni – zostanie wyrównane, zagęszczone i wyprofilowanie. Na taki zakres prac na choroszczańskim „Orliku” Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, w poniedziałek 19 czerwca br. podpisał umowę.

Wyłoniona w przetargu firma EVERSPORT Sp. z o.o. wchodzi na „Orlik” w najbliższy poniedziałek 26 czerwca 2023 r.. W związku z tym, boisko „Orlik” w Choroszczy będzie wyłączone z użytku publicznego, co oznacza, że „ORLIK” W CHOROSZCZY BĘDZIE NIECZYNNY. Prace na obiekcie powinny się skończyć w listopadzie br.

Nasz „Orlik” wymagał koniecznych remontów, ponieważ dalsze jego eksploatowanie było nie tylko niewygodne, ale momentami już niemożliwe – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. „Orlik” w Choroszczy jest z nami od 2011 roku, czyli ponad 12 lat, i był już najwyższy czas, by dokonać modernizacji obiektu. Po wykonaniu zaplanowanych prac: nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, zamontowania nowych bramek z siatkami, wyznaczeniu linii boiska, nasi sportowcy i inni użytkownicy będą mogli korzystać z „Orlika” w jeszcze większym spektrum zajęć i aktywności niż dotychczas. Najważniejsze jednak, że będą korzystać z „Orlika” bezpiecznie – dodaje włodarz Gminy Choroszcz.

Modernizacja „Orlika” w Choroszczy pochłonie blisko 610 tys. zł. Gminie Choroszcz udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel – pochodzące ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – Edycja 2022 – w wysokości 201,4 tys. zł. Pozostałą kwotę inwestycji – ponad 400 tys. zł, Gmina Choroszcz pokryje z własnego budżetu.

Choroszczańscy sportowcy ponownie będą mogli wejść na „Orlik” maksymalnie w listopadzie br.