Miasto i Gmina

Porosły mają wyremontowane ulice

Jeszcze przed wakacjami, remontowane ulice w Porosłach: Szumiących Traw i Jesiennych Liści – z nową nawierzchnią jezdni, chodnikami dla pieszych oraz wbudowana infrastrukturą – zostały oddane użytkownikom, mieszkańcom dynamicznie rozwijającej się strefy podmiejskiej gminy Choroszcz. We wtorek 26 czerwca 2023 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowych szlaków komunikacyjnych.

W uroczystościach, gospodarz Gminy Choroszcz – burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, przyjął Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, radnych miejskich: Piotra Dojlidę i Adama Kamieńskiego, sołtysa Porosłów – Kazimierza Zajkowskiego, a także przybyłych na uroczystość mieszkańców; w wydarzeniu brali udział również zastępca Burmistrza Choroszczy Mirosław Zalewski, a także pracownicy miejscowego magistratu, którzy byli odpowiedzialni za proces inwestycyjny.

Ulice: Szumiących Traw i Jesiennych Liści w Porosłach – to niegdyś drogi nieprzejezdne, ciężkie do pokonania, a w porę deszczową – wprost do przebrnięcia. Teraz oba szlaki pokrywa wygodna kostka brukowa, jako że drogi te łączą nowo wybudowany kompleks zabudowy wielorodzinnej w dynamicznie rozwijającym się miejscu podmiejskich Porosłów. To drogi tylko na pozór wewnętrzne, to ulice, których nierozłącznym elementem jest infrastruktura deszczowa, telekomunikacyjna, czy węzły hydrantowe – we wszystkie te udogodnienia nowe ulice w Porosłach są wyposażone.

Cieszę się bardzo, że mogliśmy oddać w użytkowanie mieszkańcom kolejne szlaki komunikacyjne w naszej gminie – nowe, wygodne, zapewniające spokojne i komfortowe życie, tym bardziej, że dotyczą jednej z dynamicznie rozwijających się obszarów naszej gminy – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Niech drogi te służą obecnym oraz przyszłym mieszkańcom – dodaje.

Inwestycja realizowana była jako zadanie pn. „Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz”. Całkowita wartość prac wyniosła ponad 2,8 mln zł, przy czym Gminie Choroszcz udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel – z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie ponad 1,3 mln zł. Pozostałe ponad 1,5 mln zł Gmina Choroszcz pokryła z własnych środków.

Tekst i foto: UM w Choroszczy