Miasto i GminaSport

Trwa projekt „Start po zdrowie” na rzecz seniorów w Choroszczy

Zajęcia fitness, zorganizowane wyjazdy na basen, integracyjne spacery nordic walking i spotkania z dietetykiem – z tych wszystkich aktywności mogą bezpłatnie korzystać seniorzy z gminy Choroszcz w ramach projektu dofinansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego za sprawą konkursu pt.: „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

Projekt „Start po zdrowie” skierowany jest do zróżnicowanej pod względem wieku, sprawności oraz potrzeb grupy seniorów zamieszkujących gminę Choroszcz, których przedstawicielem jest Rada Seniorów gminy Choroszcz. Osoby w podeszłym wieku, często z uwagi na brak towarzystwa, czasu oraz kwestie finansowe nie podejmują regularnej aktywności fizycznej. Zorganizowane zajęcia sportowe dla seniorów to jeden ze sposobów, aby zachęcić osoby starsze do uprawiania sportu dostosowanego do ich zdrowia, potrzeb oraz możliwości. Regularne spotkania w gronie osób z tymi samymi dysfunkcjami i problemami społecznymi mogą mieć realny wpływ na szereg korzyści, począwszy od lepszego samopoczucia, lepszej kondycji, a na minimalizowaniu ryzyka chorób przewlekłych skończywszy. Projekt pokazuje, w jaki sposób można sprawić, by czas emerytury spędzać aktywnie, z korzyścią dla zdrowia i samopoczucia. Działania oferowane w ramach jego realizacji trwać będą jeszcze do 6 grudnia.

Plan zajęć:

  • zajęcia fitness z instruktorem – poniedziałek, godz. 15:00, aula M-GCKiS w Choroszczy (grupa otwarta)
  • zajęcia wyjazdowe na basenie – środa, godz. 9:15 i 12:30 (obowiązują wcześniejsze zapisy)
  • integracyjne spacery nordic walking z instruktorem -piątek, 14:00 (grupa otwarta)
  • wykład o zdrowiu – 14 listopada (grupa otwarta).

Projekt koordynuje Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, udziela też o nim szczegółowych informacji (www.kultura.chorszcz.pl, tel. 725  357 788).

Kierując się zasadą, iż uprawianie sportu nie jest i nie powinno być jedynie domeną ludzi młodych, a aktywność fizyczna w każdym wieku jest nieodzownym elementem profilaktyki zdrowotnej, zapraszamy wszystkich seniorów do uczestnictwa w projekcie „Start po zdrowie”!