Wydarzenia

O powstaniu styczniowym w Surażu

Henryk Zdanowicz, autor publikacji Zarys dziejów Powstania Styczniowego na obszarze między Surażem i Choroszczą, odwiedził w piątek 1 grudnia suraski dom kultury. 

Książka Zdanowicza powstała na podstawie zachowanych archiwaliów rosyjskiej administracji wojskowej z okresu powstania. Publikacja prezentuje losy mieszkańców gminy Choroszcz i Suraża w 1863 roku, a także późniejsze dzieje niektórych z nich. Informacje zawarte w tomie rzucają nowe światło na wydarzenia powstańcze, do dziś przechowywane w świadomości społecznej, które, niestety, nierzadko zmieniają bądź upraszczają mijający czas. Książkę wydało Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Suraża, czynnie włączający się w dyskusję – co nie dziwi, biorą cpod uwagę fakt, że część z nich jest spokrewnionych z postaciami opisanymi w książce Zdanowicza. 

Zarys dziejów Powstania Styczniowego na obszarze między Surażem i Choroszczą wydało Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy,  rozpoczyna cykl publikacji związanych z kulturą materialną i niematerialną regionu, gminy i miasta: historią, działalnością społeczną i kulturalną, sportem, edukacją. Zachęca tym samym do współpracy wszystkich chętnych regionalistów.