Miasto i GminaZ Urzędu

Nagroda Gminy Choroszcz w rankingu „Gmina Dobra do Życia”

Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki 3. rankingu pn.: „Gmina Dobra do Życia”, ukazującego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Gmina Choroszcz, już po raz kolejny jest w czołówce tego plebiscytu, znalazła się bowiem w pierwszej „5” samorządów z województwa podlaskiego, które oferują mieszkańcom wysoką jakość życia.

Ranking „Gmina Dobra do Życia” powstaje na podstawie kompleksowego badania, w którym brane są pod uwagę aż 63 wskaźniki, dobrane we współpracy z naukowcami z Polskiej Akademii Nauk: środowisko naturalne, rozwój demograficzny, rozwój społeczno-ekonomiczny, rynek pracy, warunki mieszkaniowe i energia, infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny, zdrowie i bezpieczeństwo, dostępność i jakość usług, kultura i rekreacja, a także aktywność społeczna. To szereg kryteriów – na niektóre z nich samorządy mają wpływ, ale są i takie, które trudno zmienić, niemniej na jakość życia oddziałują. Wszystkie razem tworzą Wskaźnik Jakości Życia, czyli: stopnia zaspokojenia potrzeb człowieka.

Raport podsumowujący ranking Serwisu Samorządowego PAP „Gmina Dobra do Życia” jest próbą oceny stanu zaspokojenia potrzeb społecznych w Polsce, na możliwie niskim stopniu dezagregacji przestrzennej gmin. Jest prawdopodobnie najbardziej wyczerpującym i szczegółowym terytorialnie ujęciem nakreślonych wyżej zagadnień w Polsce. Wśród nich znajdują się te, na które pośredni lub bezpośredni wpływ mają samorządy; w istotnym zakresie wykorzystano również szereg różnorodnych danych środowiskowych – wraz z postępującą urbanizacją i rosnącą antropopresją kwestie jakości środowiska przyrodniczego będą coraz ważniejsze dla jakości życia. Prezentowany ranking gmin jest więc wypadkową trendów regionalnych, często zawartej w tym geograficznej renty lokalizacyjnej, ale także polityki społecznej władz lokalnych, wreszcie samych mieszkańców.

Większość wskaźników została obliczona za 2022 rok lub za ostatnie trzy-cztery lata (2019-2022). Przyjęcie kilkuletniego okresu referencyjnego wynikało ze zmienności wskaźników w czasie, jak też faktu, że wpływ na nie mogła mieć pandemia COVID-19.

Cieszymy się, że po Gmina Choroszcz nie zwalnia tempa i oceniana jest tak wysoko.