Miasto i GminaZdrowie

Punkt Pomocy Okresowej w M-GCKiS

Punkt Pomocy Okresowej, czyli publicznie dostępna skrzynka zawierająca darmowe produkty menstruacyjne, znalazła swoje miejsce w przestrzeni M-GCKiS w Choroszczy.

Inicjatywa Punkt Pomocy Okresowej to projekt Fundacji Akcja Menstruacja, mający na celu zapewnienie dostępu do środków menstruacyjnych jak największej liczbie osób oraz walkę z ubóstwem menstruacyjnym. Punkt Pomocy Okresowej to szafka, z której każda osoba może wziąć potrzebne środki higieniczne całkowicie anonimowo i bezpłatnie. Dodatkowo, każda osoba, która chciałaby wesprzeć, ma możliwość pozostawienia w niej swojego wkładu. Szafki są umieszczane w miejscach ogólnodostępnych i dobrze znanych lokalnej społeczności.

Dzięki porozumieniu pomiędzy M-GCKiS a Fundacją Akcja Menstruacja, taka właśnie skrzynka została umieszczona wewnątrz budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 (w toalecie). Centrum Kultury jednocześnie zachęca do wsparcia działań Fundacji Akcja Menstruacja. Wystarczy dokonać nawet najmniejszej wpłaty na konto:

Fundacja Akcja Menstruacja

55 1600 1055 1899 6298 9000 0001

z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z tej skrzyneczki, rozpowszechniania idei tej akcji oraz do współpracy poprzez okazjonalne dodawanie do niej swojego wkładu.