Komunikaty

Realizacja badań statystycznych w 2024 roku

Główny Urząd Statystyczny w Białymstoku kontynuuje realizację statystyki publicznej, czyli badań ankietowych przeprowadzanych wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Działanie rozpoczyna się w styczniu 2024.

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej, Główny Urząd Statystyczny zna, m. in.:

– poziom dochodów, wydatków i kondycję gospodarstw domowych,

– poziom spożycia produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych,

– zmiany na rynku pracy i warunki życia ludności,

– cele podróży Polaków,

– poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych.

GUS w styczniu br. prowadzi też szereg innych badań ankietowych, o czym wspomina grafika dołączona do niniejszego artykułu. Za GUS, zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach. Więcej na temat badan, na: badania-ankietowe.stat.gov.pl