Zdrowie

Komunikat prasowy ZUS-u – świadczenia z gminy przez opiekuna, a świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające, które weszło w życie 1 stycznia 2024 r., będzie przyznawał i wypłacał ZUS.  Wsparcie udzielane będzie bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, a nie jak dotychczas w przypadku świadczeń wypłacanych przez organ gminy – dla jej opiekuna.  Obu tych wypłat nie wolno łączy.

Poniżej załączamy treść komunikatu prasowego wystosowywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Notatka prasowa